Телефонуйте нам — (050) 33-425-44, (063) 10-477-49, (067) 21-460-71
У даній категорії немає жодного товару.

Велосипеди для дерта - це категорія машин для виконання одних з найскладніших трюків в межах так званого дерта (англ. Dirt - земля, бруд) - спеціальної траси з різноманітними елементами, що дозволяють після короткочасного початкового розгону виробляти стрибки та акробатичні фігури.

Такі велосипеди відрізняються від інших не тільки своїм незвичайним виглядом, але й багатьма конструктивними особливостями.

 • Якщо геометрія рам інших категорій велосипедів, як правило, має приблизно одні й ті ж співвідношення сторін, то тут спостерігається маленький розмір рам і максимальна їх заниженість. Такий конструктив дозволяє не тільки виконувати самі надзвичайні та запаморочливі трюки, а й працює на безпеку. Справа в тому, що маленькі рами більш міцні, не схильні до скручування і вигинів, тримають екстремальні навантаження, які є звичайними при стрибках. Для їх виготовлення найчастіше використовують сталь, так як для алюмінію при такому режимі характерно накопичення втоми металу.
 • Занижене сідло - теж притаманна велосипедам для дерта характеристика. І, знову ж таки, вона обумовлена ​​необхідністю виконання складних трюків. Посадка може здатися зовсім неприйнятною для широкого кола велосипедистів, проте саме вона є оптимальною для даного виду велосипедів.
 • Маленькі широкі багатоспицеві колеса - ще одна особливість, що дозволяє не боятися ударних навантажень в момент приземлення.
 • Так як велосипедистам на дьорт-трасі доводиться мати справу з грунтом, то гума їх велосипедів в обов'язковому порядку повинна бути широкою, міцною та чіпкою.
 • Широке кермо з невеликим виносом дозволяє більш ефективно керувати велосипедом та виконувати складні трюкові фігури.
 • Екстремальне водіння, характерне для дерта, передбачає також ефективне гальмування, яке здатні забезпечити тільки дискові гальма. Ними й комплектуються такі велосипеди.
 • На найдорожчі велосипеди для професіоналів ставляться такі «просунуті» вузли, як заспокоювач ланцюга і рокринг. Перший гасить коливання ланцюга, а другий захищає зірочки від ударів.

За рівнем велосипеди для дерта діляться на три категорії: початкова, просунута та велосипеди для трюків підвищеної складності. У нашому магазині ви можете придбати дьорт-велосипеди будь-якого рівня.

Велосипеды для дерта – это категория машин для исполнения одних из самых сложных трюков в пределах так называемого дерта (англ. dirt — земля, грязь) – специальной трассы с различными элементами, позволяющими после кратковременного начального разгона производить прыжки и акробатические фигуры.

Такие велосипеды отличаются от других не только своим необычным видом, но и многими конструктивными особенностями.

 • Если геометрия рам других категорий велосипедов, как правило, имеет примерно одни и те же соотношения сторон, то здесь наблюдается маленький размер рам и максимальная их заниженность. Такой конструктив позволяет не только выполнять самые необычные и головокружительные трюки, но и работает на безопасность. Дело в том, что маленькие рамы более прочны, не подвержены скручиванию и изгибам, держат экстремальные нагрузки, которые обычны при прыжках. Для их изготовления чаще всего используют сталь, так как для алюминия при подобных режимах характерно накопление усталости металла.
 • Заниженное седло – тоже присущая велосипедам для дерта характеристика. И, опять же, она обусловлена необходимостью выполнения сложных трюков. Посадка может показаться совершено неприемлемой для широкого круга велосипедистов, однако именно она является оптимальной для данного вида велосипедов.
 • Маленькие широкие многоспицевые колеса – еще одна особенность, позволяющая не бояться ударных нагрузок в момент приземления.
 • Так как велосипедистам на дерт-трассе приходится иметь дело с грунтом, то резина их велосипедов в обязательном порядке должна быть широкой, прочной и цепкой.
 • Широкий руль с небольшим выносом позволяет более эффективно управлять велосипедом и исполнять сложные трюковые фигуры.
 • Экстремальное вождение, характерное для дерта, предусматривает и эффективное торможение, которое способны обеспечить только дисковые тормоза. Ими и комплектуются такие велосипеды.
 • На самые дорогие велосипеды для профессионалов ставятся такие «продвинутые» узлы, как успокоитель цепи и рокринг. Первый гасит колебания цепи, а второй защищает звездочки от ударов.

По уровню велосипеды для дерта делятся на три категории: начальная, продвинутая, и велосипеды для трюков повышенной сложности. В нашем магазине вы можете приобрести дерт-велосипеды любого уровня.

Фільтри
згорнути розширений фільтр

Ціна

від до
новини
всі новини