(050) 33-425-44, (063) 10-477-49,   (067) 21-460-71, Velolux Odessa
Skype
Каталог
Показувати по:   15

Спортивні велосипеди

Практично з самого винаходу велосипеда, задуманого як розвага, були замічені його оздоровлюючі властивості. Спортивному використанню велосипедів заважало впровадження його у вигляді транспортного засобу в різні сфери життя. Але минав час, і поступово конструювання, виробництво і використання спортивних велосипедів виросло в окремий напрям, який присутній в арсеналі кожної солідної компанії.

Спортивні велосипеди характеризуються, в першу чергу, поєднанням непоєднуваного: легкою вагою і при цьому підвищеною міцністю, наявністю високотехнологічних вузлів та суворими вимогами до надійності, багатофункціональністю при обмеженнях по габаритах та вазі.

Але цим відмінності спортивних велосипедів не обмежуються. Більш того, саме категорія спортивних велосипедів налічує стільки різновидів і підвидів, як ніяка інша.

Типи спортивних велосипедів

 • Шосейні велосипеди, які ще називають дорожніми. Мабуть, вони завжди були найпоширенішими серед спортивних, і залишаються ними досі, хоча популярність інших типів, безсумнівно, зростає з кожним днем. З назви стає зрозуміло, що такі машини призначені для швидкісного пересування по хорошому асфальтованому покриттю. Вони є найлегшими (6-11 кг) за рахунок використання композитних матеріалів і алюмінію, володіють вузькими ободами і покришками, великою кількістю передач та кермом, схожим на баранячі роги.
 • Трекові велосипеди. Вони схожі на шосейні, але тільки зовні, і враження це оманливе, тому що трекові призначені для гонок виключно в межах спеціально обладнаного треку, не мають вузла перемикання швидкостей і гальм. Дуже часто спиці на колесах замінюються карбоновими листами для отримання кращих аеродинамічних якостей.
 • Велосипеди для тріатлону - це ще один тип велосипедів, схожих на шосейники, але використовуються тільки в змаганнях з триатлону. Мають невеликі відмінності коліс і рами, а також «заточені» під максимально легке управління.
 • Гірські, або маунтінбайки. Це велосипеди з дуже потужною амортизуючої рамою, призначені для їзди поза рівних доріг, з кількістю швидкостей не менше 15, щоб давати велосипедисту можливість без проблем підніматися в гору, й з потужними широкими колесами.
 • Велосипеди для фрістайлу та тріалу, або так звані велосипеди BMX. На них виконують складні акробатичні елементи і трюки, тому до рами пред'являються серйозні вимоги по міцності. На таких велосипедах вона товста і дуже міцна. Ще відмінними рисами велосипедів BMX є колеса з великою кількістю спиць і особливе кермо, що витримує великі опорні навантаження.
 • Турінгові велосипеди - це машини для здійснення тривалих подорожей, зобов'язані бути безпечними і надійними, здатними подолати великі відстані без несправностей. Для них характерні міцні рами, колеса з великою кількістю спиць, а також навісне обладнання (багажники, кріплення для пляшок з водою, фари, габарити тощо).

Вибір та покупка спортивного велосипеда - серйозне заняття, і вимагає воно як ваших власних знань, так і думки зі сторони (ваших друзів, тренера, для дітей - батьків). Ми пропонуємо скористатися також й допомогою наших консультантів, тоді вибір буде легким, а користування велосипедом - безпроблемним. Приходьте, вибирайте і купуйте!

Спортивные велосипеды

Практически с самого изобретения велосипеда, задуманного в качестве развлечения, были замечены его оздоравливающие свойства. Спортивному использованию велоипедов мешало внедрение его в виде транспортного средства в различные сферы жизни. Но время шло, и постепенно конструирование, производство и использование спортивных велосипедов выросло в отдельное направление, которое присутствует в арсенале каждой солидной компании.

Спортивные велосипеды характеризуются, в первую очередь, сочетанием несочетаемого: легким весом и при этом повышенной прочностью, наличием высокотехнологичных узлов и строжайшими требованиями к надежности, многофункциональностью при ограничениях по габаритах и весу.

Но этим различия спортивных велосипедов не ограничиваются. Более того, именно категория спортивных велосипедов насчитывает столько разновидностей и подвидов, как никакая другая.

Типы спортивных велосипедов

 • Шоссейные велосипеды, которые еще называют дорожными. Пожалуй, они всегда были самыми распространенными среди спортивных, и остаются ими до сих пор, хотя популярность других типов, несомненно, растет день ото дня. Из названия становится понятно, что такие машины предназначены для скоростного передвижения по хорошему асфальтированному покрытию. Они являются самыми легкими (6-11 кг) за счет использования композитных материалов и алюминия, обладают узкими ободами и покрышками, большим количеством передач и рулем, похожим на бараньи рога.
 • Трековые велосипеды. Они похожи на шоссейные, но только внешне, и впечатление это обманчиво, потому что трековые предназначены для гонок исключительно в пределах специально оборудованного трека, не имеют узла переключения скоростей и тормозов. Очень часто спицы на колесах заменяются карбоновыми листами для получения лучших аэродинамических качеств.
 • Велосипеды для триатлона – это еще один тип велосипедов, похожих на шоссейники, но использующихся только в соревнованиях по триатлону. Имеют небольшие отличия колес и рамы, а также «заточены» под максимально легкое управление.
 • Горные, или маунтинбайки. Это велосипеды с очень мощной амортизирующей рамой, предназначенные для езды вне ровных дорог, с количеством скоростей не менее 15, чтобы давать велосипедисту возможность без проблем взбираться в гору, и с мощными широкими колесами.
 • Велосипеды для фристайла и триала, или так называемые велосипеды BMX. На них выполняют сложные акробатические элементы и трюки, поэтому к раме предъявляются самые серьезные требования по крепости. На таких велосипедах она толстая и очень прочная. Еще отличительными чертами велосипедов BMX являются колеса с большим количеством спиц и особый руль, выдерживающий большие опорные нагрузки.
 • Туринговые велосипеды – это машины для совершения длительных путешествий, обязаны быть безопасными и надежными, способными преодолеть большие расстояния без поломок. Для них характерны прочные рамы, колеса с большим количеством спиц, а также навесное оборудование (багажники, крепления для бутылок с водой, фары, габариты и т.д.).

Выбор и покупка спортивного велосипеда – серьезное занятие, и требует оно как ваших собственных знаний, так и мнения со стороны (ваших друзей, тренера, для детей - родителей). Мы предлагаем воспользоваться также и помощью наших консультантов, тогда выбор будет легким, а пользование велосипедом – беспроблемным. Приходите, выбирайте и покупайте!

Фільтри
згорнути розширений фільтр

Ціна

від до

Виробник

новини
всі новини